HOME

Call for papers

Special Sessions

Keynote Speakers

Program

Registration

Submission

Accommodation

Travel

Venue

Organized by
Zhejiang University Institute of Computing Innovation, China

Co-Sponsored by
IEEE SMC Society
CSCWD International Working Group
Zhejiang Sci
-Tech University, China

General Conference Chair
Gang Chen

General Conference Co-Chairs
Xiaoping Liu
Jano de Souza
Amy Trappey
Marco Borges
Yong Tang

Program Committee Co-Chairs
Weiming Shen
Jean-Paul Barthès
Junzhou Luo

Publication Chair
Jinghui Zhang

Special Session Chair
Haibin Zhu

Finance Chair / Treasurer
Kunkun Peng

Local Arrangement Chairs
Yanjun Shi
Sai Wu
Jinfeng Gao

International Steering Committee

Co-Chairs
Jean-Paul Barthès
Junzhou Luo
Weiming Shen

Secretary
Jinghui Zhang

Members
Pedro Antunes
Marcos Borges
Kuo-Ming Chao
Jano de Souza
Susan Finger
Giancarlo Fortino
Liang Gao
Ning Gu
Anne James
Peter Kropf
Weidong Li
Xiaoping P. Liu
Xiaozhen Mi
Hugo Paredes
José A. Pino
Yanjun Shi
Amy Trappey
Chunsheng Yang
Yun Yang
Jianming Yong
Qinghua ZhengTravel

Subway:

From Hangzhou East Railway Station

Line 4->Line 2 (Qianjiang Century City Station), about 25 minutes

From Hangzhou Xiaoshan International Airport

Line 7->Line 2 (Qianjiang Century City Station), about 55 minutes

Taxi:

From Hangzhou East Railway Station

10 km, about RMB25, 25 minutes

From Hangzhou Xiaoshan International Airport

20 km, about RMB65, 25 minutes

Information in Chinese can be found here.