Committees

The 9th International Conference on CSCW in Design

May 24-26, 2005, Coventry University, UK

Home
Proceedings
Call for Papers
Committees
Program   
Submission
Important Dates
Contact

Organizing Committees

General Conference Chair

    Dr. Anne James (Coventry University, UK)

 

Conference Co-Chairs

            Prof. Yanxiu Zhao (Shangdong Normal University, P.R. China)
            Prof. Marwan Al-Akaidi (IEEE UK& Ireland Section)
            Prof. Alex Duffy (Strathclyde University, UK)
            Prof. Lin Xu (P.R. China)
            Prof. Linfu Sun (P. R. China)
 
Publication Chair
   
         Dr M. Younas (Coventry University. UK)

International Publicity Chairs

    Prof. Daizhong Su (Nottingham Trent Univ., UK)

    Prof. Von-Wun Soo (National TsingHua Univ., TW)

    Prof. Jianhua Ma (Hosei Univ., JP)

    Prof. David L. Hicks (Aalborg Univ. Esbjerg, DK)

 

Local Arrangement Chairs

              Dr Song Yan (Coventry University, UK)
              Dr Phil Lovett (Coventry University, UK)
              Dr Hong Guo (Coventry University, UK)

Program Committee:

Co- Chairs

    Prof. Weiming Shen (NRC, Canada)

    Dr. Kuo-Ming Chao (Coventry University UK)

    Prof. Zongkai Lin (CAS, P.R.China)

    Prof. Jean-Paul Barthes (UTC, France)

Members

Van der  Aalst (NL)
Rachid Anane (UK)
Jinian Bian (CN)
Cornelia Boldyreff (UK)
Marcos Borges (BR)
Crescencio Bravo (ES)
Shijie Cai (CN)
Luis  Camarinha-Matos (PT)
Yuanda Cao  (CN)
Alvin Chan (HK)
Stephen Chan (HK)
Tak-Wai  Chan (TW)
Dingfang Chen  (CN)
Soumaya Cherkaoui (CA)
Moon Jung Chung (US)
Graham Coates (UK)
Jose  Cordeiro (PT)
Jano Moreira  de Souza (BR)
Jianming Deng  (CN)
Zuming Dong (CA)
Jinxiang Dong (CN)
Yuqing Fan  (CN)
Shaw Feng (US)
Jinan Fiaidhi (CA)
Susan Finger (US)
Xiufen Fu  (CN)
Jerry Fuh (SG)
Hugo   Fuks (BR)
Rajit Gadh (US)
Nathan Griffiths (UK)
GongYunzhan (CN)
Shuming Gao  (CN)
Miguel  Gea (ES)
Hamada  Ghennniva (CA)
Ricardo  Goncalves (PT)
Ning Gu  (CN)
Chaozhen Guo  (CN)
Soonhung Han (KR)
Fazhi He  (CN)
David  Hicks  (DK)
Yeh-Liang Hsu (TW)
Yuyu Huang  (CN)
Changjun Jiang  (CN)
Michael Johnson (AU)
Catholijn  Jonker (NL)
Shiguang Ju  (CN)
Mohamed  Kamel (CA)
Hyun Kim (KR)
Irina Kondratova (CA)
Larry  Korba (CA)
Peter Kropf (CA/CH)
Ernest Lam (HK)
Lai-Chung  Lee (TW)
Tae-Eog Lee (KR)
Yinsheng  Li (CN)
Hua Li  (CN)
Qiyan Li  (CN)
Shaozi Li  (CN)
Sikun Li  (CN)
Tangqiu Li  (CN)
Wenfeng Li  (CN)
Xin Li  (CN)
Yinsheng Li (CN)
Zhenkun Li  (CN)
Wenhe Liao  (CN)
Shouxun Lin  (CN)
Hong Liu  (CN)
Shufen Liu  (CN)
Xiangnan Liu (CN)
Xiaoping Liu  (CN)
Xiyu Liu  (CN)
Joan Lu (UK)
Junzhou Luo  (CNH)
Yuhua Luo (ES)
Huadong Ma  (CN)
Zakaria Mammar (AE)
Tsutomu  Matsumoto (JP)
Xiangxu Meng  (CN)
Sergio Plama Medeiros (BR)
Bernhard  Mitschang  (DE)
Sabah  Mohammed (CA)
Andrew Nee (SG)
Vincent Ng (HK)
Peter  Norman (UK)
Eugenio Oliveira (PT)
K.V. Patri (HK)
Chenglian Peng (CN)
Milton   Ramos (BR)
Ramana Reddy (US)
Debbie Richards (AU)
Paul Rodgers (UK)
Miguel A Redondo (ES)
Edson Scalabrin (BR)
Xubang Shen  (CN)
Meilin Shi  (CN)
Byung chun Shin (KR)
Hantao Song  (CN)
Junde Song  (CN)
Daizhong Su (UK)
Guozheng Sun  (CN)
Shixin Sun (CN)
Surong Sun (CN)
Jianrong Tan  (CN)
Weiqing Tang  (CN)
Yong  Tang  (CN)
Michael Terk (US)
Georgios K.  Theodoropoulos (UK)
Indira  Thouvenin (FR)
Jie Tian  (CN)
Tetsuo Tomiyama (NL)
Jean-Yves  Trepanier (CA)
Brigitte Trousse (FR)
Joris S.M. Vergeest (NL)
Lihui Wang (CA)
Haiyang Wang  (CN)
Hongan Wang  (CN)
Qianping Wang  (CN)
Shaomei Wang  (CN)
Weigang Wang  (UK)
Yinglong Wang  (CN)
Baifeng Wu  (CN)
Huizhong Wu  (CN)
Yong Xiang  (CN)
Guang Xu  (CN)
Deyi Xue (CA)
Bingzhang Yan  (CN)
Jiajun Yang (CN)
Yun Yang (AU)
Bo Yang  (CN)
Chenhui Yang (CN)
Zhimin Yang (CN)
JunhaiYong (CN)
Muhammad  Younas (UK)
Jason Yu (TW)
K.M. Yu (HK)
Tao Yu  (CN)
Jinqiao Yu (US)
Mattew Yuen (HK)
Yong  Zeng (CA)
Wenhua Zeng (CN)
Xiaosu Zhan  (CN)
Chris  Zhang (CA)
Xiaokun Zhang (CA)
Shusheng Zhang  (CN)
Yuchuan Zhang  (CN)
Qinghua Zheng  (CN)
Xiaoxi Zheng  (CN)
Chang-Le Zhou (CN)
Sizhu Zhou  (CN)
Shisheng Zhou (CN)
Yu Zhou (CN)
Mingcheng Zhu  (CN)
Chen Zhao (CN)

International Steering Committee

Chair        

            Prof. Zongkai Lin (China)

Co-Chair
            Prof. Jean-Paul Barthes (France)
Secretary
            Prof. Weiming Shen (Canada)
 

Members

    Prof. Susan Finger (USA)

    Dr. Anne James (UK)

    Prof. Tangqiu Li (P.R.China)

    Prof. Jano de Souza (Brazil)