Committees

The Eighth International Conference on CSCW in Design

May 26-28, 2004 (new date), Xiamen, P.R. China

Home
Proceedings
Call for Papers
Committees
Program       
Submission
Important Dates
Contact

Organizing Committees

General Conference Chair
Prof. Shigang Sun (Xiamen University, P.R.China)
Conference Co-Chairs
Prof. Zhiyong Liu (NSFC, P.R. China)
Prof. Mengqi Zhou (IEEE Beijing)
Prof. Zesheng Tang (CCF
, P.R. China)
Prof. Haicheng Yang (863-CIMS, P.R.China)
 
Vice Conference Chairs
Prof. Susan Finger (CMU, USA)
Prof. Hua Li (ICT,CAS, P.R. China)
Prof. Tangqiu Li (Xiamen University, P.R.China)
Prof. Linfu Sun (SWJTU, P.R. China)

Organizing Committee Chair

Prof. Tangqiu Li (Xiamen University, P.R.China)
 
Vice Chairs
Prof. Yong Tang (Zhongshan University, P.R.China)
Prof. Chaozhen Guo ( Fuzhou University, P.R.China)
Prof. Wenhua Zeng (Xiamen University, P.R.China)
Ms. Xia Yu (IEEE Beijing Section)
Prof. Shaozi Li (Xiamen University, P.R.China)
Prof. Chenhui Yang (Xiamen University, P.R.China)

Program Committee:

Co- Chairs
Prof. Weiming Shen (NRC, Canada)
Prof. Tangqiu Li (Xiamen University, P.R.China)
Prof. Zongkai Lin (CAS, P.R.China)
Prof. Jean-Paul Barthes (UTC, France)

Members

Wil Van der Aalst (NL)
Cecilia Baranauskas (UK)
Karin Becker (BR)
Cornelia Boldyreff (UK)
Marcos Borges (BR)
Ralph Buchal (CA)
Frances Brazier (NL)
Luis Camarinha-Matos (PT)
Alvin Chan (HK)
Stephen Chan (HK)
Kuo-Ming Chao (UK)
Yuanda Cao (CN)
Li Chen (CA)
Soumaya Cherkaoui (CA)
Moon Jung Chung (US)
Jose Cordeiro (PT)
Jinxiang Dong (CN)
Jano Moreira de Souza (BR)
Zuomin Dong (CA)
Alex Duffy (UK)
Shaw Feng (US)
Susan Finger (US)
John Frazer (HK)
Jerry Fuh (SG)
Hugo Fuks (BR)
Rajit Gadh (US)
Shuming Gao (CN)
Miguel Gea (ES)
Hamada Ghennniva (CA)
Ricardo Goncalves (PT)
Dan Grecu (US)
Nathan Griffiths (UK)
Ning Gu (CN)
Chaozhen Guo (CN)
Igor Hawryszkiewycz (AU)
David Hicks (DK)
Yeh-Liang Hsu (TW)
Xiaofeng Hu (CN)
Anne James (UK)
Michael Johnson (AU)
Shiguang Ju (CN)
Mohamed Kamel (CA)
Irina Kondratova (CA)
Larry Korba (CA)
Peter Kropf (CA)
Ernest Lam (HK)
Karl Lang (HK)
Sherman Lang (CA)
Bu Sung Lee (KR)
Tae Eog Lee (KR)
W.B. Lee (HK)
Yi Lei (CN)
Binghuai Li (CN)
Renhou Li (CN)
Shikun Li (CN)
Weiqin Li (CN)
Xinyou Li (CN)
Yinsheng Li (CA/CN)
Wenhe Liao (CN)
Shouxun Lin (CN)
Zongqin Lin (CN)
Hong Liu (CN)
Kecheng Liu (UK)
Shoubei Liu (CN)
Shufen Liu (CN)
Xiaoping Liu (CN)
Jesus Lores (ES)
Jian Lu (FR)
Junzhou Luo (CN)
Yuhua Luo (ES)
Yushu Ma (CN)
Mary Lou Maher (AU)
K.L. Mak (HK)
Zakaria Mammar (AE)
Tsutomu Matsumoto (JP)
Xiangxu Meng (CN)
Bernhard Mitschang (DE)
Hrushikesha Mohanty (IN)
Andrew Nee (SG)
Vincent Ng (HK)
Peter Norman (UK)
Manuel Ortega (ES)
Zhigeng Pan (CN)
Bruno Ramond(FR)
Milton Ramos (BR)
Ramana Reddy (US)
Sumitra Reddy (US)
Debbie Richards (AU)
Griff Richards (CA)
Paul Rodgers (UK)
Edson Scalabrin (BR)
Meilin Shi (CN)
Yuanchun Shi (CN)
Hantao Song (CN)
Binheng Song (CN)
Junde Song (CN)
Daizhong Su (UK)
Lily Sun (UK)
Shouqian Sun (CN)
Jianrong Tan (CN)
Yong Tang (CN)
Weiqing Tang (CN)
Indira Thouvenin (FR)
Tetsuo Tomiyama (NL)
Bingshu Tong (CN)
Jean-Yves Trepanier (CA)
Xuyan Tu (CN)
Patri Venuvinod (HK)
Joris S.M. Vergeest (NL)
Ken Wallace (UK)
Haiyang Wang (CN)
Hongan Wang (CN)
Lihui Wang (CA)
Shaomei Wang (CN)
Weiqing Wang (CN)
Wenwei Wang (CN)
Huizhong Wu (CN)
Guanglun Xiong (CN)
Guang Xu (CN)
Deyi Xue (CA)
Chenhui Yang (CN)
Yun Yang (AU)
Zhimin Yang (CN)
Xiuzi Ye (CN)
Muhammad Younas (UK)
Gilbert Young (HK)
Jason Yu (TW)
K.M. Yu (HK)
Mattew Yuen (HK)
Chun Yun (CN)
Wenhua Zeng (CN)
Yong Zeng (CA)
Khaldoun Zerik (FR)
Xiaosu Zhan (CA)
Chris Zhang (CA)
Fuyan Zhang (CN)
Shusheng Zhang (CA/CN)
Xiaokun Zhang (CA)

International Steering Committee

Chair        
                    Prof. Zongkai Lin (China)
Co-Chair
                    Prof. Jean-Paul Barthes (France)
Secretary
                    Prof.. Weiming Shen (Canada)
Members
                        Prof. Susan Finger (USA)
                        Prof. Anne James (UK)
                        Prof. Igor Hawryszkiewycz (Australia)
                        Prof. Karl R. Lang (Hong Kong)
                        Prof. Tangqiu Li (P.R.China)
                        Prof. Mary Lou Maher (Australia)
                        Prof. Jano de Souza (Brazil)
                        Prof. Gilbert Young (Hong Kong)